Limfjordsgruppen

Sådan opstod gruppen

8 piger sad i efteråret 1991 omkring et spisebord og syede på livet løs. På dette tidspunkt efterlyste Dansk Patchwork Forening nogle initiativrige piger, der ville tage udfordringen op, og påtage sig arbejdet med at få en lokalgruppe op at stå.

Det gjorde Gerda Jacobsen, Thisted og Ann Nielsen, Thisted (tidl. Sjørring). De sendte simpelthen et brev ud til alle de lokale medlemmer af Dansk Patchwork Forening, og det viste sig, at interessen var stor.

Første generalforsamling

23.11.1991 var der stiftende generalforsamling med valg af 5 medlemmer til et forretningsudvalg, repræsenterende de 5 kommuner: Mors, Sydthy, Thisted, Hanstholm og Fjerritslev, og et medlemsantal på 30 personer.

En velfungerende lokalgruppe

Limfjordsgruppen blev navnet, og der skulle afholdes 5 arrangementer pr. år - et i hver kommune.
I starten var det meningen, at man skulle undervise og inspirere hinanden, men det varede ikke længe, før der var behov for en mere struktureret planlægning med "Temadage" o.s.v.

Gerda Jacobsen og Ann Nielsen udførte et stort stykke arbejde, og i dag er Limfjordsgruppen en meget solid og velfungerende lokalgruppe.

Støt stigende medlemstal

Medlemstallet som lige nu er på 110, har været støt stigende, og det viser, at interessen for at sy patchwork breder sig. 

Limfjordsgruppen er den af lokalgrupperne i Danmark med flest medlemmer, og af praktiske årsager afholdes alle Limfjordsgruppens arrangementer på Østre Skole i Thisted.