Bliv medlem 

Hvem kan blive medlem?

Alle, som har interesse for PATCHWORK og QUILT, kan blive medlem af Limfjordsgruppen.

  • Kontingent for 2022: kr. 125,00.

 

Som medlem af Limfjordsgruppen vil du:

  • automatisk få information om de arrangementer, der skal foregå i gruppen
  • have fortrinsret frem for ikke medlemmer til at deltage i arrangementer,
    hvor der kan være begrænsninger i deltagerantallet

 

Sådan bliver du medlem

Medlem af Limfjordsgruppen kan du blive ved at henvende dig til:

Gunhild H. Krabbe
Oddesundvej 156
7700 Thisted

Tlf. 20 68 81 76 eller på E-mail: gunhildkrabbe@tdcadsl.dk

Vil du vide mere om, hvad vi laver?

Du er altid velkommen til at kontakte et af forretningsudvalget medlemmer, hvis du har spørgsmål til Limfjordsgruppen.

Kontakt os >>